Umetničko delovanje posvećeno ispitivanju ekologije i odnosa čoveka prema životnoj sredini danas je važnije neko ikada pre. Zato su projekti poput „Zelene kulture“ višestruko dragoceni za društvo i omladinu. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja, Građanski forum Povratka prirodi realizovao je još jedan projekat koji podstiče stvaralaštvo, kritičko razmišljanje, odgovorno ponašanje i promatranje okruženja u kome živimo kod dece i mladih. Rad sa decom i mladima u ovom domenu, oslobađanje njihove kreativnosti, razvijanje kulturno-umetničkih potreba, kritičko promatranje okoline i podsticanje odgovornog ponašanja neki su od osnovnih principa projekta „Zelena kultura“. Pored toga, projektne aktivnosti su usmerene na kreiranje prostora za saradnju imeđu grupa sličnog uzrasta (vršnjački pristup u radu mladih i dece) i doprinose razvoju kreativnog samopouzdanja i slobode svih učesnika.

Uz mentorsku podršku višemedijskog umetnika dr um Vojislava Klačara, osam  mladih polaznika jednomesečnog mentorskog programa „Zelena kultura“, imalo  je priliku da istraži oblast ekološke, angažovane i konceptualne umetnosti, kako bi kreirali svoje instalacije i skulpture u ovom domenu širom Srbije.

U okviru projekta mladi umetnici su kreirali 8 skulptura koje su dobile svoje mesto na različitim lokalitetima širom Srbije:

  • Skulptura 1, Crveni štampač – Tereforming, Arhiv Vojvodine, Novi Sad
  • Skulptura 2, Devojka u polju kaktusa –  PU „Mali princ“, Zemun
  • Skulptura 3, Maradičko jezero – Muzička škola, Bačka Palanka
  • Skulptura 4, Ministarstvo saobraćaja, JP Pošta Srbije, Vlasotince
  • Skulptura 5, Autoput Miloš Veliki – JP Pošta Srbije, Grdelica
  • Skulptura 6, Imanuel Kant, Galerija  „Jovan Popović“
  • Skulptura 7, Po Marselu Dišanu – CZRDI Povratak prirodi, Zemun
  • Skulptura 8, Po Suzan Dišan – FSU, Beograd možete videti u priručniku:

Radovi su predstavljeni u priručniku:

„Zelena kultura – Biljne i zemljane skulpture“

Tip: PDF
Veličina: 44.08 MB

Predstavljeni radovi su site specific i realizovani na lokalitetima kojima su i namenjeni. Svako izvođenje rada praćeno je radionicom za decu i mlade sa lokala u toku koje su  kroz razgovor i rad sa mladim umetnicima (kroz vršnjački pristup) nastajale male forme za sađenje biljaka od različitih materijala.

U oblasti angažovane umetnosti danas veliki broj umetnika svoje delovanja posvećuje ekologiji i odnosu čoveka prema životnoj sredini. Vizuelni umetnici, perfomeri, muzičari, arhitekte i dizajneri rade na “zelenim projektima” koji postaju povod za mnoge diskusije i kritike, ali i za podsticanje pozitivnih promena u društvu. U ovom domenu mnogi umetnici za izradu svojih dela koriste otpad čime pokušavaju direktno da ukažu na problem otpada u našem društvu, dok drugi upotrebljavaju reciklirane materijale kako bi podstakli na razmišljanje o običnim i starim stvarima koje se na kreativan način mogu preoblikovati u nešto sasvim novo i drugačije. Neki od umetnika biraju da stvaraju u prirodi, kako bi  koristili samo prirodne materijale, ili da kroz svoje prakse aktivno uključuju publiku i zajedno sa njom rade na projektima koji menjaju okolinu i svest učesnika i javnosti. Prakse su brojne i ukazuju na to koliko je danas više nego ikada važno baviti se pitanjem zaštite životne sredine i ekologije, a kako je umetničko delovanje jedan od najboljih načina.