Udruženje građana „Povratak prirodi“ – Građanski forum za ekologiju i kulturu upućuje

JAVNI POZIV

za učešće u realizaciji projekta „Priče o parku u parku“, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja, svim umetnicima iz oblasti fotografije i multimedijalnih umetnosti.

Kustos izložbe, dr um Vojislav Klačar, autorima koje poziva kao i autorima koje će odabrati putem ovog javnog poziva na polju fotografije i video arta želi da otvori prostor da ispričaju svoju priču u okviru zajedničkog koncepta. Taj narativ će se ticati parka i delova u parku, odnosno onih delova koje oni vide kao važne u parku. U zavisnosti od senzibiliteta autora i priče koju želi da podeli sa publikom, fotografije i video radovi će prikazivati neka najopštija mesta parka, ili će pak prikazivati neke najskrivenije detalje. U okviru izložbe 10 autora će prikazati svoje doživljaje i promišljanja parka kao mesta stanovnika grada, mesta kao mesta inspiracije, mesta kao mesta opuštanja, mesta učenja, čitanja, mišljenja, susreta, zelene zone, oaze mira ili naprotiv mesta razočarenja. Postavkom će skrenuti pažnju na važnost ovakvog mesta za njih, za građane i građanke, za odnos čoveka prema prirodi, prema sebi, prema drugome.

Zainteresovani umetnici svoje prijave mogu poslati poštom na adresu Udruženja, kao i na e-mail gradjanskiforumpp@gmail.com. Mole se kandidati da uz prijavu prilože i svoju kratku biografiju. Rok za slanje prijave je 26.12.2020. godine.

Telefoni za dodatne informacije:

063/8260290 – kustos izložbe, dr um Vojislav Klačar

061/1977819 – projektni menadžer, Violeta Milković

Adresa Udruženja:

Radenka Miševića 2

Zemun, Beograd