U ponedeljak, 21.10. od 19:30, u prostorijama Dunav Platz-a, Građanski forum za ekologiju i kulturu organizovao je Događaj sa papirima i umetnicima. Članovi Foruma i zainteresovane zvanice okupile su se sa ciljem produbljivanja zajedničkih ideja i vizija koje se tiču ekološkog aktivizma i očuvanja životne sredine, ali ne samo u opštem, širem značenju, već upravo one sredine u kojoj i ti i ja danas živimo.

Okosnica događaja bila je diskusija na temu organizovanog ekološkog delovanja usmerenog ka ozelenjavanju lokalne sredine, što bi direktno uticalo na poboljšanje kvaliteta života u gradu, kao i na obrazovanje i vaspitanje ne samo dece i omladine, već i odraslih.

Interaktivna diskusija započela je predstavljanjem odabranih tema i pitanja koja su postavili članovi Građanskog foruma, u saradnji sa timom ekologa iz vrtića Povratak prirodi. Razgovaralo se o pojmovima i pojavama koje su već uveliko prisutne u svetu, a koje bi kroz aktivizam, posvećenost građana i podršku lokalne uprave, mogle uspešno da se primene i u našoj zemlji. Neke od tema bile su:

  • ekološki skvoting: reutilizacija urbanih i ruralnih prostora, društveni centri, otvorene učionice, obrazovni turizam, iskorišćavanje napuštenih objekata, komune koje bi oplemenile i oživele prostor, pretvaranje zemljišta u obradive površine;
  • revitalizacija i reutilizacija prostora: oživljavanje i prenamena prostora, ruralno i naturalno – divlje deponije, napuštene fabrike i industrijski kompleksi, gradske oaze; urbex – urban exploring;
  • građani = naučnici, u svetu poznatiji kao Citizen science: uključivanje i saradnja naučnika i građanstva u eko-osvešćivanju i naučnom istraživanju;
  • provokativna umetnost: murali, performansi, eksponati od otpada i reciklažnog materijala, pejzažna arhitektura.

U daljem toku susreta okupljeni su imali priliku da podele svoje utiske i mišljenje o predočenim pitanjima pisanjem po simbolično odabranim belim papirima, koji su bili istaknuti u prostoru. Bele papire su postepeno popunjavale raznovrsne ideje i predlozi prisutnih, koji su istakli određene lokalitete iz svog okruženja (npr. napuštene štale u Jakovu, zapušteni akvapark u bloku 44), predložili saradnju sa različitim eko udruženjima, univerzitetskim profesorima, studentima sa Biološkog, Geografskog, Učiteljskog fakulteta, istakli značaj uključivanja i ekološkog edukovanja starijih građana itd.

Za to vreme, okupljeni umetnici su iskazivali svoje mišljenje kroz tehniku kolaža, poigravajući se sa naslovima i fotografijama iz aktuelnih novina i časopisa.

Ako i sami imate predlog ili ideju koju biste zapisali na neki od belih papira, ne ustručavajte se i pišite nam na: gradjanskiforumpp@gmail.com. Biće nam drago da vas čujemo i da zajedničkim snagama pružimo zelenu podršku našem gradu.