Prethodnih nedelja članovi Građanskog foruma za ekologiju i kulturu bili su aktivni učesnici konferencija posvećenih ekologiji i zaštiti životne sredine, sa ciljem upoznavanja aktuelnih projekata i inovativnih ideja koje objedinjuju ekologiju i kulturu.

Učešće na Desku Kreativna Evropa, održanom od 7. do 8. novembra u Beogradu, pružio nam je uvid u mrežu organizacija, inovacija, kao i izazova u oblasti kulture. Misija Kreativne Evrope je podrška projektima i ostvarivanje međunarodne saradnje između organizacija koje za cilj imaju promociju i unapređenje kreativnosti i inovacija u evropskoj kulturi.
Dvodnevni program obuhvatao je predavanja o zajedničkom upravljanju kulturnim nasleđem Evrope i razvoju publike, kroz horizontalnu razmenu znanja između učesnika i organizacija.

Građanski forum “Povratak prirodi” kao spona između ekologije i kulture, prepoznao je svoje mesto kao organizacija koja svojim ciljevima i tekućim projektima unosi inovativnost i kreativni pristup u edukaciji i osvešćivanju javnosti o značaju očuvanja životne sredine kroz provokativnu umetnost.

Konferencija o ekološkoj bezbednosti pod nazivom “Uozbiljimo se” održana je od 9. do 10. novembra na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Centra za kreiranje politika.
Konferencija je koncipirana u dva dana i sastojala se iz panel diskusija, koje su imale za cilj upućivanje učesnika o aktuelnim ekološkim problemima i uključivanju mladih u rešavanje istih.
Drugog dana Konferencije, nakon panel diskusije pod nazivom “Čist vazduh – luksuz ili pravo”, organizovani su Speed dating i Case study, koji su pružili mogućnost učesnicima da promovišu svoje ideje i programe.

Član i koordinator grupe za ekologiju u okviru Građanskog foruma, Filip Senćanski, uzeo je učešće u rešavanju studije slučaja / Case study.
Za 2 sata, koliko su nasumično formirani timovi od ljudi različitih profesija imali vremena, trebalo je rešiti izazov na zadatu temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Kriterijumi koji su uzimani u obzir za ocenjivanje bili su inovativnost, održivost rešenja, izlaganje i uključivanje zajednice. Tim našeg saradnika osvojio je I mesto sa svojim rešenjem studije slučaja na temu “Čiste vode – hoćemo li je imati u budućnosti”. Pored simboličnih nagrada, pobednički tim dobija mogućnost da, u saradnji sa sponzorima Konferencije i pod okriljem Centra za kreiranje politike, uđe u projektni ciklus i realizaciju svog idejnog rešenja.

Učešćem na konferencijama posvećenim ekologiji u kulturi, dobili smo priliku da iznesemo svoje ideje i projekte na kojima smo angažovani, umrežimo se i samim tim zauzmemo svoje mesto među organizacijama koje dele našu viziju, entuzijazam i rešenost na akciju.